AboutUs

มาเป็นพันธมิตร IoT กับเรา

เข้าร่วมพันธมิตร SaaS กับเรา

  • แอพพลิเคชั่นค่าใช้จ่าย IoT ที่ดีที่สุด
  • การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์
  • แพลตฟอร์ม Cloud Based ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  • สร้างแหล่งรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ
  • เรามีทีมสนับสนุนเพื่อช่วยในการขายของคุณ
  • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและการฝึกอบรมการขาย

ขอขอบคุณที่สนใจเป็นพันธมิตร SaaS ของเรา เรามีผลิตภัณฑ์และแอพพลิเคชั่นหลากหลายสำหรับตัวแทนของคุณ