Tel: +852 9022 2181 | Whatsapp: +852 9022 2181
banner draft_1-04
banner draft_1-02
banner draft_1-01
เซนเซอร์
เซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำแบบไร้สาย
เซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำแบบไร้สาย
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย
เซนเซอร์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบไร้สาย
เซนเซอร์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบไร้สาย
เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบไร้สาย
เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบไร้สาย
ปลั๊กอัจฉริยะ
ปลั๊กอัจฉริยะ
มิเตอร์วัดแสงแบบไร้สาย
มิเตอร์วัดแสงแบบไร้สาย
เซนเซอร์ตรวจจับควัน
เซนเซอร์ตรวจจับควัน
LoRa ระยะทางไกล โหนดเซ็นเซอร์หลายตัว
LoRa ระยะทางไกล โหนดเซ็นเซอร์หลายตัว
LoRa เซนเซอร์ตรวจจับประตูระยะทางไกล
LoRa เซนเซอร์ตรวจจับประตูระยะทางไกล
(LoRa) เซนเซอร์ตรวจวัดระยะทาง
(LoRa) เซนเซอร์ตรวจวัดระยะทาง

Customers